Monsterafnames

Home / Disciplines / Luchtwegen / Monsterafnames

Aansluitend aan de endoscopie worden monsterafnames van de luchtwegen uitgevoerd. Dit kan gebeuren op verschillende delen van de luchtwegen. Afhankelijk van de onderzoeken moeten de monsters naar laboratoria in Europa gestuurd worden.

Neusswabs

Het grootste voordeel van neusswabs is dat de monsterafname snel en op een niet-verdoofd paard uitgevoerd kunnen worden. Hun nadeel is dat ze uitsluitend geschikt zijn voor paarden die duidelijk ziek zijn en die o.a. neusuitvloeiing tonen. Deze monsters zijn vaak onnuttig in geval van subklinische ziekten (ziekten zonder zichtbare symptomen). De interpretatie is tenslotte niet altijd makkelijk en specifiek.

Spoeling van de luchtpijp (tracheale lavage)

Een ontsteking van de bovenste luchtwegen vertaalt zich meestal door de aanwezigheid van (overbodig) slijm in de luchtpijp. Via de endoscoop is het mogelijk een monster af te nemen van dit slijm. Dit pijnloze onderzoek gebeurt meestal op een verdoofd paard en heeft als voordeel heel betrouwbare en specifieke resultaten te leveren. Men kan bepalen welke soort ontsteking aanwezig is (infectieuze, allergische, …) en met welke infectieuze agenten (virussen, bacteriën, parasieten) het paard besmet is. Op deze manier kan de meest geschikte behandeling gekozen worden.

Na behandeling kan een monsterafname als controle aangeraden worden.

Longspoeling (BAL, broncho-alveolaire lavage)

In geval van afwijkingen van de onderste luchtwegen, kan een monster afgenomen worden direct in de longen. Dit onderzoek, BAL of broncho-alveolaire lavage genoemd, geeft ons heel kostbare informatie over de oorzaak van de ontsteking. Deze informatie is de enige die we ter beschikking hebben om te bepalen welke behandeling (en verandering in het management van het paard) moet gebeuren.

Een controle-BAL is meestal noodzakelijk om te bepalen of de longen helemaal genezen zijn.

Neutrofiel in een longspoeling


Eosinofiel in een longspoeling

Spoeling van de luchtzakken (guttural pouches lavage)

In geval van afwijking van de luchtzakken van het paard, kan een monster in deze luchtzakken afgenomen worden. Dit zeldzame onderzoek is makkelijk uit te voeren en geeft de noodzakelijke informatie voor het bepalen van de behandeling.