Medische beeldvorming

Home / Disciplines / Medische beeldvorming

Medische beeldvorming is een verzamelnaam voor allerlei manieren om beelden te maken van het inwendige van het paard. Het wordt voor diagnostische doeleinden gebruikt.

Radiologie

Röntgenopnames worden gemaakt met behulp van röntgenstraling. Beeldvorming ontstaat doordat de straling, afhankelijk van de energie, door de meeste zachte weefsels wordt doorgelaten, maar vooral door harder calciumhoudend weefsel wordt tegengehouden. Zo houdt bijvoorbeeld bot veel straling tegen maar kraakbeen veel minder tot geen.

Door middel van mobiele directe radiologie, kunnen we heel snel (binnen een paar seconden) een heel kwalitatieve röntgenopname krijgen, en dit op de praktijk of op locatie.

Bij het paard gebruiken we meestal radiologie voor aan-/verkoop keuringen, OCD-screening en kreupelheden/onregelmatigheden.

Röntgen foto van het kootgewricht (kogel)

Röntgen foto van het kootgewricht (kogel)

Echografie

Echografie is een techniek die gebruikmaakt van geluidsgolven die zich door het lichaam verplaatsen en laat het toe om organen in beeld te brengen. Met deze techniek kunnen we zicht krijgen op de grootte, de structuur en de eventuele pathologische afwijkingen van zachte weefsels.

Omdat echografie niet door het bot dringt zijn radiologie en echografie twee heel complementaire onderzoeken en worden vaak allebei uitgeoefend voor het diagnosticeren van een onregelmatigheid van het bewegingsapparaat.

We voeren vooral echografie van het bewegingsapparaat uit en dit op de praktijk of op locatie.

Echografie van de tussen- en buigpezen

Echografie van de tussen- en buigpezen

Andere technieken

Computertomografie (CT-scan), Magnetic Resonance Imaging (MRI) en scintigrafie zijn aanvullende diagnostische onderzoeken die gebruikt worden bij paarden. Elk van de drie heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Ze worden uitgeoefend wanneer radiologie en echografie geen voldoende resultaat geeft om tot een diagnose te komen. Wij zullen u adviseren wanneer deze onderzoeken noodzakelijk zijn en waar u hiervoor met uw paard terecht kunt.